Mõtteid valmivast intelligentsist

Sisukord

Aug. Anni: Meie ilmast ja meie ilmavaatest.
Alfred Koort: Meie rahvuspoliitika kõlbline ideaal.
Harri Moora: Eesti praegusest rahvuslusest.
Julius Mägiste: Eesti “seesmine ülesehitus” ja meie vilistlaskund.
Aug. Anni: Maakundlikke yliõpilaskogude eeskujudest ja põhimõtteist.
Aug. Anni: Millised peaksid olema meie yliõpilasyhingud?

Lisa: Vastused ringkysimusele vilistlaskunnas: mis arvatakse meie yliõpilaselust ja selle ülesandeist?