Dünamis I. Mõtteid võitlevast vabariigist.

Algselt ilmus Looduse kirjastusel, seltskondliku skandaali tõttu korjati müügilt. Ilmus uue tiitellehega, kus kirjastajaks toimetajad, lk. 85-86 eemaldatud. Vt. Nagelmaa, A. Keelatud raamatud Eestis 1918-1933. (Raamat on … IV, lk. 187) ja Laak, Marin. Armastad – ei armasta. Dünamis I seltskonna arvustuses. “Vanad ja noored” VII. Koguteos. Tallinn: “Veljesto”, 1992, 91-106. 

 

Sisukord

Dünamis: Kümme katsumisaastat
Mass-inimene: Ahjukütjad
Romain Rolland: Heeroste õhku (tlk A. Anni)
P. Mustapää: Laul mu esi-isist, paunakandjaist (tlk A. A.)
L. Onerva: Märtrid (tlk A. A.)
A. Anni: Meie sotsiaal-aatestiku arengust
Lr.: Isamaalik miraakel
Filoloog: Võhiku mõtteid ühiskonnast, intelligentsist, poliitikast j. m.
H. Talvik: Kaks laulu (Kui mustavad udud; Ristimine)
P. Treiberg: Demokratismi tulevikust
Mass-inimene: Vaimutööstuse suurettevõtteid
O. Loorits: Usuelust iseseisvas Eestis
W. B. Yeats: Dooney viiuldaja (tlk Ants Oras)
Julius Mark: Meie teadus ja ülikool
A. A. Laanessar: Tõusikumäng
Ants Oras: Inferioorsustundest, ambitsioonidest ja muust
W. B. Yeats: Metshaldajate avatluslaul (tlk Ants Oras)
Tridens: Hõimukoloss või Taara kaloss: üks õhuloss
Joh. Schütz: Jaht
Alb. Kivikas: Estetistliku kirjanduse agoonia
A. A. Laanessar: Kaks laulu
A. Anni: Kas meie elutunne degenereerub?
A. A. Laanessar: Värsid Virtsjärve rannal