EYS VELJESTO 1920-1975

Koguteos 55-nda aastapäeva tähistamiseks

Sisukord

J. Mägiste: EYS “Veljesto viiskymmend viis aastat
A. Oras: “Tegude hämara” hetki
E.Y.S. “Veljesto” põhilaused
Eesti Yliõpilaste Selts “Veljesto” põhikiri
B. Kangro: Veljesto koondnimekiri
E. Lassen-End: Veljesto on sõprus ja südamlikkus
J. Koit: Mälestuskilde veljestolastest ja Veljestost
E. Parlo: Veljesto võti
K. Ristikivi: Kuidas ma Veljestosse sattusin
M. Sarv-Varep: Veljesto, Kantusbukk ja Mardiooper
B. Kangro: Veljesto noore vabariigi kultuuri ja teaduse teedel